Hvordan startede Rodløs Kultur Festival?

Som en del af de ekstra økonomiske midler som socialstyrelsen delte ud i 2021, til både det sociale område såvel som kulturelle institutioner, modtog Blå Kors Danmark en stor portion. Alle disse midler skulle fordeles på sociale væresteder, botilbud, behandlingssteder mm. På Den sociale Café Hjerterummet i Aalborg modtog vi et stort beløb. Alle midlerne var øremærket kulturen, kunst, oplevelser og lignende.

Derfor øjnede vi en mulighed for at tilbyde vores gæster på Hjerterummet en unik mulighed. I stedet for at blot at være passive observatører til kunst og kultur, ville vi vende det hele på hovedet og give scenen til vores gæster. Vi vil, at der er en plads til deres historier, et sted at dele deres perspektiver og samtidig lade den brede befolkning få et indblik i hovederne på de mennesker, alle lægger mærke til, men ingen rigtig ser.

Projektet kom til at hedde ”Rodløs Kulturfestival – Et Møde Mellem Kunst, Kunstnere og Vindblæste Stemmer”. I samarbejde med Det Grønlandske Hus, Aalborg Kommune, Mona Bødker Grønhøj fra Parasollen i Aalborg, Blå Kors Danmark og mange flere aktører – fik vi stablet den første ”Rodløs Kultur Festival” på benene.

Hvad er den dybere mening med Rodløs Kultur Festival?

Formålet for festivalen er at skabe et forløb, hvor udsatte og hjemløse får mulighed for at udtrykke deres historier, drage erfaringer og høste mod til livet. Gennem inddragelse og lydhørhed vil vi tilbyde et rum, en scene og en plads, hvor mennesker opnår mulighed for at fortælle og vise den del af sig selv, som de ønsker. Via disse fortællinger og fællesskabet bag, opstår muligheden for at nedbryde fordomme, ophøjemennesket og belyse perspektiver, der er nærværende og autentiske.

Først og fremmest er det den udsatte, der skaber kreationerne, og derfor dem der bestemmer, hvad de vil fortælle, samt hvordan de vil formidle deres kunst. Professionelle kunstnere vil hjælpe med processerne og deltagerne bliver tilknyttes forløb og workshop, som placeres på forskellige lokationer, f.eks. varmestuer, sociale tilbud og institutioner.

Enhver kan deltage i de forløb, der interesserer dem. Sammen fokuserer vi på at skabe kunstneriske oplevelser i fællesskabet med udsatte borgere, kunstnere og samarbejdspartnere. Vi tilbyder muligheden for at deltage i en proces, hvor man kan blive mere, end det man går rundt og er til hverdag.

Ved at lade kunsten sætte så dybe spor, at den inspirerer til at blive aktør, vil vi fremhæve alt det, der gør os fælles, og alt det der gør os gode. Den svære historie indeholder altid et vigtigt perspektiv, og nogle universelle følelser, styrke, mod og livskraft.

Alle de mennesker, vi dagligt møder på vore sociale tilbud, indeholder selvsagt langt mere kompleksitet og dybde end den udsathed eller hjemløshed, de bærer yderst. Ved at bruge kunsten som redskab ønsker vi at lade dybden få anerkendelse og fokus, for derved at vise verden alle de perspektiver, der kan virke fjerne, men som også vil sende genskær tilbage på egen virkelighed.